Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

BarnförsĂ€kringar i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Det finns olika sorters barnförsĂ€kringar. Förutom de allmĂ€nna försĂ€kringar som samhĂ€llet ger erbjuder privata försĂ€kringsbolag olika alternativ. SamhĂ€llets grundskydd bygger pĂ„ sĂ„ kallad premiesolidaritet. Detta innebĂ€r att alla har rĂ€tt till försĂ€kring utan individuell riskbedömning.  De privata bolagen och deras alternativ De privata bolagen arbetar sjĂ€lvstĂ€ndigt men det Ă€r försĂ€kringsrörelselagen som reglerar deras verksamhet. Enligt 1 kap 1§ skall bolagens verksamhet bedrivas med tillfredstĂ€llande soliditet, kontroll och likviditet över olika försĂ€kringsrisker och ersĂ€ttningar. Lagen sĂ€ger Ă€ven att premien som bolaget tar ut ska vara betryggande för barnet.  NĂ€r teckning sker av privat försĂ€kring ska bĂ„de försĂ€kringsgivare och försĂ€kringstagare ha samma information om villkor för försĂ€kring och barnets hĂ€lsotillstĂ„nd.  Skillnad mellan allmĂ€nna och privata försĂ€kringar BĂ„de de allmĂ€nna och de privata försĂ€kringarna har sina begrĂ€nsningar. De kommunala försĂ€kringarna tĂ€cker olycksfall men inte sjukdomar. De skyddar barnet pĂ„ förskolan och i skolan. I allmĂ€nhet gĂ€ller de inte pĂ„ barnets fritid. Den privata sektorn erbjuder bland annat kombinerade sjuk – och olycksfallsförsĂ€kringar. Det kan gĂ€lla olyckor som intrĂ€ffar pĂ„ lekplatsen eller uppkommer vid anvĂ€ndandet av leksaker.  Individuella barnförsĂ€kringar har dock undantag för mĂ„nga sjukdomar. Medfödda sjukdomar skyddas inte av de privata bolagen men det finns ofta erbjudanden om tillĂ€ggsförsĂ€kring. Hur lĂ€nge Ă€r man skyddad? SamhĂ€llets grundskydd skyddar barnet upp till myndig Ă„lder. SlutĂ„ldern för privata barnförsĂ€kringar Ă€r oftast 25 Ă„r. Bolagen erbjuder ofta vidareförsĂ€kring eller fortsĂ€ttningsförsĂ€kring utan att ytterligare riskbedömning görs.


Val av individuell barnförsĂ€kring i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Det finns mĂ„nga individuella barnförsĂ€kringar att vĂ€lja mellan. Även om bolagens erbjudanden ser lika ut finns det ofta skillnader som Ă€r viktiga att ta hĂ€nsyn till.  Val av barnförsĂ€kring Ă€r inte enkelt. Det Ă€r inte bara bolag som ska vĂ€ljas. MĂ„nga försĂ€kringsbolag erbjuder flera olika barnförsĂ€kringar med olika villkor och premienivĂ„er. För att underlĂ€tta valet finns det idag verksamhet som hjĂ€lper familjer att hitta den försĂ€kring som passar bĂ€st.  Genom Konsumenternas försĂ€kringsbyrĂ„ kan man fĂ„ hjĂ€lp att jĂ€mföra olika försĂ€kringar och tolka försĂ€kringsvillkor. Uppdragsgivare pĂ„ denna privata byrĂ„ Ă€r Finansinspektionen, Sveriges FörsĂ€kringsförbund och Konsumentverket. De ger rĂ„d om vart man kan vĂ€nda sig om man blivit nekad försĂ€kring frĂ„n ett bolag. PĂ„ deras hemsida (www.konsumenternasforsakringsbyra.se) kan man direkt lĂ€sa om barnförsĂ€kringar och finna kontaktuppgifter för personlig rĂ„dgivning. www.compriser.se och www.isplanet.com Ă€r tvĂ„ andra sidor dĂ€r man kan fĂ„ kostnadsfri rĂ„dgivning och information om barnförsĂ€kringar.   De privata försĂ€kringsbolagen presenterar information om pris och villkor. De flesta förklarar varför samhĂ€llets allmĂ€nna försĂ€kringar inte Ă€r tillrĂ€ckliga och varför man bör komplettera med just deras barnförsĂ€kring. De redogör för vad en bra barnförsĂ€kring bör innehĂ„lla.  FörsĂ€kringarna kan tecknas direkt pĂ„ nĂ€tet. Ofta kan man hĂ€mta bĂ„de filer med ansökan och hĂ€lsodeklaration. Privata bolag erbjuder Ă€ven hjĂ€lp av sina rĂ„dgivare via telefon eller e-post.


AllmĂ€nna expertrĂ„d om barnförsĂ€kring i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Det skiljer mycket i pris mellan den billigaste och dyrast barnförsĂ€kringen. Pris pĂ„ privata försĂ€kringar varierar frĂ„n 600 kronor till över 2300 kronor per Ă„r. Det Ă€r dĂ€rför vĂ€rt att jĂ€mföra priser före ansökan om försĂ€kring.  De privata försĂ€kringarna Ă€r individuella och vid val bör vĂ„rdnadshavare tĂ€nka pĂ„ barnets personliga behov. FörsĂ€kringarna har olika villkor och det Ă€r viktigt att ta reda pĂ„ vad de tĂ€cker och inte tĂ€cker.  PĂ„ Konsumenternas försĂ€kringsbyrĂ„ arbetar experter för att informera om barnförsĂ€kringar. De menar att barn bör försĂ€kras sĂ„ fort som möjligt. Ju yngre barnet Ă€r desto större Ă€r möjligheterna att fĂ„ goda villkor om barnet föds med god hĂ€lsa.   Det Ă€r viktigt att alla ansökningar som görs till försĂ€kringsbolaget Ă€r korrekt ifyllda oavsett hur allvarlig skada eller sjukdom Ă€r. Om bolaget skulle upptĂ€cka osanning i ansökan kan barnet nekas ersĂ€ttning.  Ofta Ă€r vĂ„rdnadshavare fundersamma över vad som ska anmĂ€las och inte. FörsĂ€kringsbolagen informerar villkor för anmĂ€lningar. Rekommendation frĂ„n experter sĂ€ger att det Ă€r bĂ€ttre att anmĂ€la för mycket Ă€n för lite. AnmĂ€lningarna mĂ„ste dock alltid vara sanningsenliga. Vid avslag om individuell barnförsĂ€kring Ă€r det vĂ€rt att begĂ€ra omprövning. Fungerar inte detta bör man vĂ€nda sig till andra bolag eller teckna en gruppförsĂ€kring. 


Individuell barnförsĂ€kring – Fördelar och nackdelar i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Den individuella barnförsĂ€kringen anses idag vara ett sjĂ€lvklart komplement till samhĂ€llets grundskydd. Den största fördelen med de privata försĂ€kringarna Ă€r att de ökar barnets ekonomiska trygghet. Den allmĂ€nna barnförsĂ€kringen erbjuder ett grundskydd vid sjukdomar och olycksfall. Problemet Ă€r att den ekonomiska ersĂ€ttningen Ă€r lĂ„g. Om barnets olycka eller skada skulle innebĂ€ra att förĂ€lder behöver stanna hemma frĂ„n arbetet en lĂ€ngre tid ger de individuella barnförsĂ€kringar i regel högre ekonomisk ersĂ€ttning. Ekonomiska förmĂ„ner gör att de flesta vĂ€ljer att teckna en barnförsĂ€kring hos privat bolag.  Fördelarna Ă€r mĂ„nga men Ă€ven de individuella barnförsĂ€kringarna har sina nackdelar. Privata försĂ€kringar har mĂ„nga villkor. Det kan vara bĂ„de tids- och energikrĂ€vande att ta till sig all information.  Om barnet Ă€r friskt Ă€r det inga problem att byta försĂ€kringsbolag. Om symptom finns redan dĂ„ försĂ€kring ska tecknas ges normalt sett ingen ersĂ€ttning. Det kan i dessa fall dĂ€rför vara svĂ„rt att byta bolag, Ă€ven om man Ă€r missnöjd.  Sju procent av dem som ansöker om individuell barnförsĂ€kring fĂ„r avslag och nĂ€ra vart femte barn beviljas bara försĂ€kring med undantagsvillkor för vissa sjukdomar eller skador. Vid pĂ„skrift av ansökan ger vĂ„rdnadshavare försĂ€kringsbolaget rĂ€ttighet att hĂ€mta in upplysningar frĂ„n till exempel BarnavĂ„rdcentralen. Upplysningarna frĂ„n journaler blir avgörande för barnens rĂ€ttigheter. Ofördelaktig informationen kan försvĂ„ra för familjen. Detta faktum pĂ„verkar ofta de BVC–sköterskor som skriver journalerna.  Privata försĂ€kringsbolag har oftast olika försĂ€kringsbelopp med olika premienivĂ„er. NĂ€r försĂ€kringen Ă€r tecknad kan bolaget höja premien men inte sĂ€ga upp försĂ€kringen. 


Individuell riskbedömning – HĂ€lsodeklaration & bolagens inhĂ€mtning av information i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Eftersom försĂ€kringarna Ă€r individuella görs alltid en individuell riskbedömning. Till en början fĂ„r vĂ„rdnadshavare fylla i en hĂ€lsodeklaration. Uppgifterna Ă€r vĂ€ldigt detaljerade och handlar om barnets hĂ€lsotillstĂ„nd, sjukdomshistorik och eventuella komplikationer vid födsel.  HĂ€lsodeklarationen ska fyllas i utförligt och vid pĂ„skrift Ă€r det viktigt att vara Ă€rlig. Gamla journaler för barnet kan komma till anvĂ€ndning vid sjukdom eller olycksfall och det Ă€r dĂ€rför viktigt att dessa stĂ€mmer överrens med deklarationen. Om bolaget skulle upptĂ€cka skillnader kan barnet nekas ekonomisk ersĂ€ttning.  NĂ€r ansökan om individuell barnförsĂ€kring skrivits pĂ„ tillĂ„ts samtidigt försĂ€kringsbolaget att hĂ€mta information av olika slag. LĂ€kare, sjukhus, mödravĂ„rdscentral och barnavĂ„rdscentral Ă€r exempel pĂ„ informationskĂ€llor. Privata bolag bör enligt lag endast hĂ€mta nödvĂ€ndig information.  Riskbedömningen gör att barn behandlas olika frĂ„n försĂ€kringssynpunkt. Eftersom bolagen Ă€r privata och vinstdrivande kan de sjĂ€lva avgöra huruvida barnet i frĂ„ga har rĂ€tt till försĂ€kring. Vid avslag skall försĂ€kringsbolagen ge ett motiverat besked om beslut. De bör Ă€ven informera barn och familj om det finns möjlighet att Ă„terkomma med ansökan efter en tid. Bedömningar görs alltid efter bolagens behov. Om barnets hĂ€lsa ser ut att vara god hĂ€mtas oftast inte extra information.  Den individuella riskbedömningen för barnförsĂ€kringar görs pĂ„ samma sĂ€tt som andra riskbedömningar. Yngre bilister betalar ofta mer i försĂ€kring efter som risken för olycka anses vara större. Barn som löper större risk för sjukdom eller olycka fĂ„r ofta betala en högre premie. 


Avslag pĂ„ barnförsĂ€kring i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Alla barn fĂ„r ett grundskydd av samhĂ€llet och de flesta beviljas Ă€ven individuell barnförsĂ€kring. 75 procent tilldelas den försĂ€kring de söker hos privata bolag utan förbehĂ„ll. MĂ„nga blir beviljade försĂ€kring med speciella villkor och ungefĂ€r 7 procent fĂ„r avslag. Eftersom de individuella försĂ€kringsbolagen Ă€r privata innebĂ€r det ocksĂ„ att de Ă€r vinstdrivande.   Barn med sĂ€mre hĂ€lsa anses av försĂ€kringsbolagen vara mer riskfulla och de erbjuds dĂ€rför försĂ€kring med högre premie. MĂ„nga fĂ„r avslag pĂ„ grund av att barnet vid födsel Ă€r undernĂ€rt eller för tidigt fött. I dessa fall kan det vara vĂ€rt att vĂ€nta med ansökan tills det att barnets hĂ€lsotillstĂ„nd Ă€r förbĂ€ttrat. Den tekniska och medicinska utvecklingen förbĂ€ttrar vĂ„rden av förtidigt födda barn. En bĂ€ttre folkhĂ€lsa skulle ge fler barn rĂ€tt till individuell barnförsĂ€kring. Om ansökan inte har blivit beviljad kan man begĂ€ra omprövning. Eftersom försĂ€kringsbolagen inte gör samma riskbedömning kan det Ă€ven vara vĂ€rt att vĂ€nda sig till andra bolag.  Vid avslag kan man Ă€ven vĂ€lja att teckna en gruppförsĂ€kring. Dessa kan tecknas hos facket eller via vĂ„rdnadshavarens arbetsgivare. GruppförsĂ€kringar krĂ€ver ingen individuell riskbedömning eller ifyllnad av hĂ€lsodeklaration. Precis som de flesta privata barnförsĂ€kringarna gĂ€ller gruppförsĂ€kringen dygnet runt. Den gĂ€ller bĂ„de för sjuk– och olycksfall. 


InvaliditetsersĂ€ttning – medicinsk och ekonomisk i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

SamhĂ€llets grundskydd och den kommunala barnförsĂ€kringen tĂ€cker ofta bara olycksfall. MĂ„nga sjukdomar och olyckor leder till bestĂ„ende men. Om barnet blir invalid erbjuder de individuella försĂ€kringsbolagen ekonomisk ersĂ€ttning.  Det Ă€r viktigt att den individuella barnförsĂ€kringen innehĂ„ller bĂ„de medicinsk och ekonomisk invaliditet. Villkor för invaliditetsersĂ€ttningen Ă€r olika hos olika bolag. Även om bĂ„da Ă€r inkluderade i försĂ€kringen betalar mĂ„nga bolag bara ut den ersĂ€ttning som ger barnet högsta beloppet.  Den medicinska invaliditeten gĂ€ller nĂ€r barnet fĂ„r bestĂ„ende men. Det kan exempelvis handla om svĂ„rare handikapp. Bolagen anvĂ€nder sig av tabeller som fastslĂ„r hur mĂ„nga procents invaliditet olika skador och sjukdomar ger.  Den ekonomiska invaliditeten betalas ut om barnet pĂ„ grund av handikapp aldrig kan komma ut i arbetslivet eller endast har möjlighet att arbeta deltid. I regel betalas denna ut efter det att barnet fyllt 18 Ă„r.   InvaliditetsersĂ€ttningen anses vara en av de viktigaste ersĂ€ttningarna som bolaget erbjuder. Det Ă€r denna ersĂ€ttning som varierar mest beroende pĂ„ vilket belopp som betalas till bolaget.   BĂ„de försĂ€kringskassan och privata bolag betalar ut vĂ„rdkostnadsersĂ€ttning till förĂ€lder om vĂ„rd av barn innebĂ€r frĂ„nvaro frĂ„n arbete. Hos mĂ„nga bolag kan barnet fĂ„ sjukersĂ€ttning fram tills det att ekonomisk invaliditet Ă€r faststĂ€lld. 


SamhĂ€llets Grundskydd i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

I Sverige erbjuds alla barn upp till 18 Ă„r ett grundskydd. De allmĂ€nna försĂ€kringarna ges av försĂ€kringskassan och den kommun dĂ€r barnet Ă€r skrivet.  FörsĂ€kringskassan ger skydd bĂ„de till barn och till vĂ„rdnadshavare. De ger bĂ„de barnbidrag, havandeskapspenning, förĂ€ldrapenning och andra bidrag.  FörĂ€ldrar erbjuds tillfĂ€llig förĂ€ldrapenning om vĂ„rd av barn innebĂ€r frĂ„nvaro frĂ„n arbete. FörĂ€ldrapenningen ger ungefĂ€r 80 procent av inkomsten, dock inte mer Ă€n 19 925 kronor per mĂ„nad under begrĂ€nsad tid. Om barnet behöver sĂ„ mycket hjĂ€lp att frĂ„nvaron blir lĂ„ng kan försĂ€kringskassan erbjuda vĂ„rdbidrag. VĂ„rdnadshavare kan fĂ„ upp till 8396 kr varje mĂ„nad plus ett par tusen extra för merkostnader.  Om barnets handikapp Ă€r sĂ„ allvarligt att det i framtiden inte kommer att kunna arbeta hel eller deltid erbjuds barnet bĂ„de sjukersĂ€ttning och aktivitetsersĂ€ttning. SjukersĂ€ttningen kan variera mellan 8060 och 16120 kronor och aktivitetsersĂ€ttningen ger barnet 7053 till 16120 kronor.  Den kommunala barnförsĂ€kringen skyddar alla barn som Ă€r inskrivna. De ger stöd bĂ„de för barnet och för familj. HjĂ€lp erbjuds bĂ„de i och utanför hemmet. Personlig assistans, rehabilitering extrafamilj och bostadsanpassning Ă€r nĂ„gra exempel pĂ„ stöd som kommunen kan erbjuda.  Villkoren för de kommunala försĂ€kringarna varierar frĂ„n kommun till kommun. Den kommunala gruppförsĂ€kringen gĂ€ller oftast bara vid olycksfall. I samtliga kommuner skyddar försĂ€kringen barn under den tid de befinner sig i skola, förskola eller pĂ„ dagis. I flera kommuner Ă€r barnen försĂ€krade dygnet runt. För att ta reda pĂ„ villkor och regler kan man vĂ€nda sig, antingen direkt till kommunen, eller till kommunens konsumentvĂ€gledning. 


Att tĂ€nka pĂ„ vid ansökan om barnförsĂ€kring i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

FörsĂ€kringsbolagen Ă€r mĂ„nga, villkoren Ă€r olika och priser varierar. Eftersom de individuella barnförsĂ€kringarna Ă€r individuella bör man vĂ€lja efter barnets personliga behov. Vid val av barnförsĂ€kring finns det flera relevanta saker att tĂ€nka pĂ„. För att veta vad man behöver Ă€r det bra att ta reda pĂ„ vad man redan har. De allmĂ€nna försĂ€kringarna som samhĂ€llet erbjuder ser olika ut. Det svenska samhĂ€llets grundskydd Ă€r förmĂ„nligt men behöver oftast kompletteras.  Det Ă€r viktigt att se till bĂ„de barnets och familjens behov vid val. Familjens ekonomiska situation Ă€r ofta avgörande vid val av individuell barnförsĂ€kring.  Även villkor för sjukdomar bör ses över. Sjukdomar som redan finns i familjen bör omfattas i försĂ€kringen. Alla bolag har undantag bĂ„de nĂ€r det gĂ€ller sjukdomar, olyckor och olika idrottsskador. DĂ€rför Ă€r det viktigt att anpassa försĂ€kringen efter barnets aktiviteter.  Familjer som reser mycket bör se huruvida försĂ€kringen skyddar barnet utomlands.  Oavsett vart man befinner sig Ă€r det viktigt att anmĂ€la skador sĂ„ fort som möjligt. Tiden Ă€r nĂ€mligen begrĂ€nsad hos de flesta bolag.  Blir man nekad barnförsĂ€kring vid ansökan kan man begĂ€ra omprövning eller vĂ€nda sig till nĂ„got annat bolag. Ett alternativ till individuell barnförsĂ€kring kan vara gruppförsĂ€kring. Denna tecknas via arbetsgivare eller fackförbund. En fördel med gruppförsĂ€kringen Ă€r att ingen fĂ„r avslag. Den Ă€r oftast billigare men ersĂ€ttningsnivĂ„erna Ă€r lĂ€gre.  Vid ansökan och ifyllning av hĂ€lsodeklaration Ă€r det viktigt att vara Ă€rlig. FörsĂ€kringsbolagen har rĂ€tt att hĂ€mta information vid riskbedömning och det Ă€r viktigt att denna stĂ€mmer överens med hĂ€lsodeklarationen. 


Priser och premier för barnförsĂ€kringar i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

De allmĂ€nna försĂ€kringarna i Sverige ger skydd till alla skrivna barn. Undersökningar frĂ„n konsumentverket visar att ca 56 procent av barnen Ă€ven Ă€r privat försĂ€krade. Det Ă€r de yngsta barnen som Ă€r bĂ€st försĂ€krade. Familjens ekonomiska situation Ă€r ofta avgörande vid val av individuell barnförsĂ€kring. Det Ă€r lönsamt att jĂ€mföra priser frĂ„n olika bolag.  De privata barnförsĂ€kringarna har olika premienivĂ„er. Hos billigare försĂ€kringsbolag kostar premien bara 600 kronor per Ă„r. Hos andra bolag ligger den pĂ„ över 2300 kronor om Ă„ret.  Ofta faststĂ€lls premien för ett Ă„r i taget. Storleken beror pĂ„ försĂ€kringens belopp och omfattning. Villkor för nĂ€r premien ska betalas varierar mellan olika bolag och de olika försĂ€kringarna. Det kan vara antingen veckovis, mĂ„nadsvis eller Ă„rsvis. Hos mĂ„nga privata bolag Ă€r premien högre för barn som Ă€r Ă€ldre.  FörĂ€ndringar i samhĂ€llets folkhĂ€lsa kan pĂ„verka pris pĂ„ de individuella försĂ€kringarna. I framtiden kan problemet med barnfetma komma att pĂ„verka. Trots ökad information om kost– och hĂ€lsorĂ„d för barn stiger fetmaepidemin. Barns ohĂ€lsa kan bĂ„de höja priset och försĂ€mra skyddet av vĂ€lfĂ€rdssjukdomar. HjĂ€rt- och kĂ€rlsjukdomar och diabetes Ă€r tvĂ„ sjukdomar pĂ„verkade av fetma. Markus Norling, ansvarig för barnförsĂ€kringar pĂ„ försĂ€kringsbolaget If, menar att priserna kan komma fördubblas pĂ„ lĂ€ngre tid. Detta skulle i sĂ„ fall innebĂ€ra att endast familjer med god ekonomi skulle ha möjlighet att försĂ€kra sina barn.   


FörsĂ€kringsbolag med barnförsĂ€kringar i Barnförsäkringar, Barnförsäkring Försäkra ditt Barn rätt

Följande försĂ€kringsbolag erbjuder barnförsĂ€kringar. Kontakta gĂ€rna mĂ„nga och be om offert innan du vĂ€ljer försĂ€kring. JĂ€mför Ă€ven villkor och förmĂ„ner hos de olika bolagen. FörsĂ€kringsbolag LĂ€nsförsĂ€kringar, www.lansforsakringar.se Ace FörsĂ€kringar, www.Ace-Forsakringar.se Trygg Hansa, www.trygghansa.se IF, www.if.se Folksam, www.folksam.se JĂ€mförelsetjĂ€nster Insplanet, www.insplanet.se Compricer, www.compricer.se Andra informationssidor Vi FörĂ€ldrars forum om BarnförsĂ€kring Barn Total - SĂ„ vĂ€ljer du barnförsĂ€kring


Maila mig om du vill

Din epost-adress: (Your email)

Meddelande:

SnÀlla spamma mig inte sÄ svara pÄ en frÄga (please no spam!!).

Vad blir detta: 20 + 18 =